tel. 534 81 00 81

Koncepcja Halliwick ® – kurs podstawowy z zakresu pływania i terapii w wodzie osób z niepełnosprawnościami

Koncepcja Halliwick ® – kurs podstawowy z zakresu pływania i terapii w wodzie osób z niepełnosprawnościami

Instruktor: Anna Olasińska – Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec. Lecturer)

Ilość miejsc: 12

Czas trwania kursu: 4 dni

Ilość godzin: 25 pełnych godzin zegarowych (1500 min), w tym 15h teorii i 10h zajęć w basenie

Cel kursu:

Uzyskanie przez uczestnika kursu podstawowego wiedzy teoretycznej i praktyki w zakresie metodyki nauczania osób ze specjalnymi potrzebami uczestniczenia w aktywnościach wodnych, niezależnego poruszania się w wodzie i pływania.

Ramowy program kursu podstawowego – Koncepcja Halliwick ®

1. Koncepcja Halliwick –  historia i filozofia.

2. Pomoce wypornościowe w Halliwick.

3. 10-cio Punktowy Program Halliwick.

4. Kontrola oddychania.

5. Właściwości wody i ich wykorzystanie w nauce pływania osób

z niepełnosprawnościami.

6. Podstawy nawiązywania kontaktu i porozumiewanie z osobami o specjalnych

potrzebach.

7. Bezpieczeństwo w wodzie w odniesieniu do różnych dysfunkcji.

8. Aktywności wodne, zabawy i praca w grupie.

9. Testy na odznakę i systemy nagradzania.

10. Nauczanie. Techniki uczenia w grupie, indywidualnie i osób ze specjalnymi

potrzebami.

11. Ocena postępów i ich zapisywanie.

12. Ćwiczenia praktyczne w wodzie – nauka wspomagań i technik:

 wejść i wyjść do/z basenu

 wsparć w pozycjach wertykalnych i horyzontalnych

 nauka kontroli oddychania

 nauka kontrolowania równowagi (kontrola rotacji)

 napęd i podstawowe ruchy pływackie

 gry i aktywności dla grup o różnych poziomach umiejętności

Ukończenie Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick daje możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w wodzie z:

 osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystroficznymi, przepukliną oponowo – rdzeniową,

 osobami z zespołem Downa,

 osobami dorosłymi po wylewach, urazach rdzenia kręgowego,

 osobami z autyzmem,

 osobami z ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się,

 osobami z upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego.

Informacje ogólne dla uczestników Kursów Podstawowych Koncepcji Halliwick:

1. Kurs prowadzony jest zgodnie z zasadami ustalonymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Halliwick ® (International Halliwick ® Association) przez certyfikowanego Wykładowcę Halliwick ® (IHA Rec. Lecturer), których lista dostępna jest na stronie IHA.

2. Kurs jest zaakceptowany i zarejestrowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Halliwick ® .

3. Wszystkie zainteresowane osoby mogą wziąć udział w kursie, bez względu na wykonywany zawód.

4. Warunkiem ukończenia kursu jest wzięcie udziału we wszystkich zajęciach praktycznych i teoretycznych.

5. Wykładowca ma prawo do zmian harmonogramu i zawartości merytorycznej kursu z zachowaniem wymogów IHA.

6. Po pomyślnie ukończonym kursie uczestnicy otrzymują międzynarodowy Certyfikat Uczestnictwa w Kursie Podstawowym Halliwick ® .

Informacje dotyczące zajęć praktycznych w basenie:

1. Uczestnik powinien wykazać się umiejętnościami pływania na poziomie rekreacyjnym i zanurkowania – sprawdzian w pierwszym dniu.

2. Obowiązkowe stroje: czepek; dla kobiet jednoczęściowy sportowy strój kąpielowy (wskazany drugi na zmianę).

3. Okularki pływackie nie są używane podczas zajęć. Jeśli uczestnik nosi szkła kontaktowe musi je wyjąć przed zajęciami w wodzie, może założyć zwykłe okulary i zabezpieczyć je przed spadnięciem, np. gumką lub zabezpieczyć czepkiem.

4. W czasie zajęć nie korzysta się z ubioru typu „pianka”. Można założyć cienkie koszulki.

5. Wskazane dwa ręczniki.

Instruktor kursu:

mgr Anna Olasińska – Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec.). Fizjoterapeuta NDT- Bobath i terapeuta wodny w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie. Zainteresowania zawodowe skoncentrowała wokół zagadnień pediatrycznej terapii neurofizjologicznej oraz różnych form terapii w wodzie. Promotor koncepcji Halliwick w Polsce i V-ce Prezes Zarządu Głównego Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick. Absolwentka specjalistycznych kursów terapii wodnych: Halliwick® in paediatric neurological rehabilitation, Halliwick® in autistic spectrum disorder, Halliwick® – Aquatic Physical Therapy, Watsu® 1, 2 i 3, Clinical Watsu®, Aquaternatives®, Waterdance®1 i 2, Bad Ragaz Ring Method®, Ai Chi® oraz Aqua Therapy Techniques and Applications. Autorka publikacji w fachowych czasopismach i prasie popularnej oraz wystąpień na konferencjach nt. teorii i zastosowań praktycznych zasad Koncepcji Halliwick i innych terapii wodnych. Prowadzi w Polsce i za granicą międzynarodowe certyfikowane kursy podstawowe i zaawansowane Halliwick oraz szkolenia o tematyce wykorzystania środowiska wodnego w terapii i rekreacji osób z niepełnosprawnościami.

Translate »