tel. 534 81 00 81

O nas

Szkołę pływania dla niemowląt, przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym „WODNE HOBBY” założyłam kilkanaście lat temu. Nowy Basen „Wodne Królestwo” to baśniowa sceneria dla moich zajęć, z pewnością rozbudzi wyobraźnię i dostarczy wspaniałych wrażeń. Wraz z grupą najlepszych, świetnie wykwalifikowanych instruktorów tworzymy zgrany zespół. Pływanie to nasza wielka pasja. To wspaniały sport dający nieograniczone możliwości w przyjemnym i aktywnym spędzaniu czasu.

Prowadzimy zajęcia najnowocześniejszymi metodami z wielką troską o wszechstronny rozwój dzieci. Kształtujemy zamiłowanie do aktywności ruchowej i rozbudzamy w dzieciach talenty.

Zabawa dydaktyczna to jedna z głownych metod którą stosujemy na naszych zajęciach. Ułatwia proces adaptacji do środowiska wodnego w sposób naturalny. Zabawa pozwala przenieść uwagę dziecka na atrakcyjny dla niego obszar działalności a dzięki temu wykonać nawet skomplikowane zadania, których nie udałoby się zrealizować w innej sytuacji. Wykorzystujemy naturalną ciekawość świata oraz wewnętrzną motywację dziecka do nauki nowych czynności. Uczymy, że najważniejsze jest dobre wykonywanie każdego ćwiczenia co kształtuje prawidłowe nawyki ruchowe. Stawiamy cele adekwatne do możliwości dzieci aby mogły czuć, że robią postępy. Daje im to dużo radości i prowadzi do osiągania coraz lepszych wyników. Uczymy koncentracji, pewności siebie i czerpania przyjemności z coraz większych umiejętności pływackich.

Nasze zajęcia zawsze są wesołe i ciekawe. Urozmaicamy je stosując między innymi metodę ekspresji twórczej. Dzieci inscenizują ruchami różne zjawiska, tematy np. burzę na morzu, naśladują poruszanie się mieszkańców wodnego świata, zwierząt w dżungli. Każde wykonanie jest dobre, a im bardziej spontaniczne, wesołe, wyraziste tym lepsze. Ruchy w wodzie dzięki tak przygotowanym zajęciom stają się plastyczne, harmonijne, łatwiej jest nauczyć dzieci opływowego ułożenia ciała i ewolucji wodnych. Przemyślany temat i dobrane do niego ćwiczenia, wykonywane z odpowiednim natężęniem, rytmem, ilością powtórzeń przygotowują nieświadomie do poznania styli pływackich.

Stosujemy również metodę problemową. Instruktor przedstawia zadanie do wykonania będące sytuacją nową i nieznaną dla dziecka. Jego wykonanie wymaga twórczego poszukiwania rozwiązania. Istnieje możliwość wykorzystania poznanych już umiejętności i zdobytej wiedzy lub stworzenia alternatywnych, wymyślonych technik ruchu a następnie zweryfikowania ich w praktyce. Metoda problemowa skłania do twórczego myślenia, samodzielności, wyzwala inicjatywę dziecka.

Moją ulubioną metodą jest metoda opowieści ruchowej. Przygotowuję na zajęcia jakąś historię, opowieść, bajkę, których kolejne fragmenty interpretowane są odpowiednimi ćwiczeniami ruchowymi. Metoda ta bardzo urozmaica i wzbogaca zajęcia ze względu na możliwość zastosowania dużej gamy tematów atrakcyjnych dla dzieci, a co się z tym wiąże przygotowanie na każde zajęcia nowych rozwiązań ruchowych, charakterystycznych dla zjawisk, wydarzeń towarzyszących danej opowieści. Daje to ogromną wszechstronność, kształtuje „czucie wody”, „czucie ciała”, „czucie ruchu”, orientację podwodną. Dziecko osiąga pełne przystosowanie do środowiska wodnego.

Aby zawsze realizować cele przygotowane na daną jednostkę lekcyjną ważne jest sprawne dokładne przekazywanie informacji dzieciom i rodzicom o zadaniu ruchowym. Dla uzyskania lepszego przekazu oprócz opisu słownego stosuję informację wizualną w postaci plansz i ilustracji. Demonstruję czynności ruchowe przy pomocy pacynek, różnych akcesoriów, zabawek dobranych do tematu lekcji. Przygotowuję sprzęt i pomoce pływające optymalne na daną lekcje.

Staram się aby w czasie zajęć wykonywanym zadaniom towarzyszyła odpowiednia atmosfera. Dla jej wytworzenia przygotowuję małą scenografię, wykorzystuję wiersze, rymowanki, piosenki czy bajki. Stworzony nastrój zawiera informację o intensywności, rytmie aktualnego ćwiczenia oraz powoduje u dzieci skupienie i wytrwałość w czasie jego wykonywania.

Dobór takich środków dydaktycznych, które pozwolą na wytworzenie prawidłowego wyobrażenia zadania ruchowego jest kluczem do skutecznego, trwałego i szybkiego uczenia się. Czynności ruchowe przedstawione w interesujący sposób wzbudzą fascynację, ciekawość dzieci, zachęcając je do dokładnego, prawidłowego wykonania każdego zadania.

Zajęcia w Wodnym Królestwie to za każdym razem nowa, inspirująca przygoda.

Należymy do Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt.

Uczestniczymy w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, sami je również organizując. Jesteśmy współorganizatorami szkoleń dal instruktorów pływania dzieci, które odbywają się w Warszawie pod egidą PSPN.

Pływanie to jedna z najlepszych i najzdrowszych form aktywności fizycznej,

uprawiać bez względu na wiek:

1. zapobiega wadom podstawy i koryguje je,

2. wzmacnia serce i płuca,

3. hartuje – dzieci mniej chorują,

4. rozwija równowagę i koordynacje na wyższym poziomie, dzieci szybciej

przyswajają inne sporty, lepiej się uczą,

5. rozwija społecznie, dzieci są odważniejsze, pewne siebie, samodzielne,

6. w przyszłości uczęszczanie na basen procentuje

w codziennych czynnościach, w pracy zawodowej, sportowej,

7. pływanie daje zdrowie przez całe życie, ale należy uprawiać je regularnie.

Zapraszam na nasze zajęcia.

Translate »