tel. 534 81 00 81

Regulamin szkoły pływania

1. Nauka pływania dla niemowląt i dzieci do 4-go roku życia odbywa się z udziałem jednego z rodziców lub indywidualnie z instruktorem

2. Niemowlęta muszą posiadać specjalne jednorazowe pieluszki do pływania, a starsze dzieci stroje kąpielowe

3. Przed rozpoczęciem kursu dla niemowląt należy skonsultować się z lekarzem pediatrą, w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach nauki pływania

4. Opłatę za zajęcia należy uiszczać jednorazowo przed rozpoczęciem danego cyklu. Karnet jest ważny 12 tygodni od daty zakupu.

5. Nie dokonujemy zwrotu wpłat za lekcje, na których dzieci były nieobecne i nie odliczamy ich od następnego semestru. Każdą nieobecność dziecka lub osoby uczestniczącej w zajęciach w Wodnym Królestwie należy zgłosić najpóźniej w dniu zajęć do godziny 8.00. Brak powiadomienia będzie traktowany, jako odbyte zajęcia.

6. Możliwe jest odrobienie zajęć grupowych/indywidualnych po uprzednim umówieniu się:

– z grupą w innym dniu – w ramach pływania dowolnego

– na basenach SDS-u

– w ramach Aquaaerobicu dla mamy

– w czasie kolejnego cyklu z zastrzeżeniem, że jest się jego uczestnikiem

– na zajęcia z instruktorem w innym dniu – dot. tylko zajęć indywidualnych Wszystkie nieobecności z pierwszego semestru można najpóźniej odrobić do końca trwania 2 semestru. Wszystkie nieobecności z drugiego semestru należy odrobić do końca trwania 3 semestru. Nieobecności z 3 semestru należy odrobić w okresie wakacyjnym.

7. Warunkiem kontynuacji nauki pływania w nowym semestrze jest dokonanie wpłaty przed jego rozpoczęciem – jedynie wtedy organizator gwarantuje zarezerwowanie uczestnikowi miejsca w grupie. Po upływie tego okresu o wpisie na listę decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzona wpłatami.

8. Prosimy o przestrzeganie zakazu wchodzenia w butach

9. Wszelkie aktualne informacje podawane będą uczestnikom podczas zajęć oraz w biurze, na stronie internetowej i facebooku Wodne Królestwo, Wodne Hobby.

10. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany grafiku zajęć oraz instruktora.

11. Ilość instruktorów indywidualnie dostosujemy do potrzeb danej grupy. Nieobecność instruktora prowadzącego zajęcia nie upoważnia do odwołania zajęć, wówczas zajęcia prowadzi instruktor zastępujący – dotyczy zarówno zajęć grupowych i indywidualnych.

12. Z przyczyn losowych może wystąpić zmiana instruktora.

13. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie basenu

14. Wpłaty przelewem prosimy kierować na nasze konto bankowe 96 1140 2004 0000 3902 3213 7139 lub gotówką w biurze basenu ul. Marcepanowa 2 w Mierzynie

15. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z upoważnieniem do umieszczenia ich w bazie danych firmy Wodne Królestwo, ze zgodą na ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z działalnością firmy, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych

Translate »